שיק איך מיין בחור קיין ארץ ישראל ???

די שאלה איז ביי געוויסע עלטערן אדער אפילה בחורים מעורר א פחד וואס ווען און ווי איז עס פאר מיר ? פאר מיין בחור ? דריקט דא צי ליינען ווייטער

א שאלה וואס איז בעצם נישט שווער נאר עס הערשט א פארנעפלטקייט ארום די גאנצע נושא, אסאך עגמת נפש קען מען גורם זיין אז מען האט ארויס די מציאות ליינט מער צים סוף פון די פעדש, בעיקר קימען מיר קלאר מאכן די מציאות פון בחורים און די עלטער פון 19 און ארויף 

לתועלת ליינט קודם סוף פון די פעדש 

חבורות מרגליות

ישיבות מיר

"ישיבות מיר"

חבורות גאלדמאן

ישיבות סלבודקא

נהרי אש

ישיבות מקור חיים

ישיבות בית שערים

יארגאנג

שיקן ביי די ניינצן אדער ווארטן נאך א יאר ? עפעס האט ער נאך אין ישיבה דא 


ישיבות חבורות

דירות

אחריות

ועוד

מיר קענען נישט אליין !!!!!!!! מיר דארפן שרייבערס, אינפערמשן, אונז וויסן נישט פון אלע חבורות ישיבות  יעדער קען נעמען א חלק שיקט אן אימעל צי shearimmea@gmail.com אויב ווייסט איר איבער א ישיבה וואס שטייט נישט, בקרוב וועט זיין אן אימעל סיין אפ פאר אלע אפדעיטס, ווי אויכעט אינפערמעשן וואס מדארף,